Üyelik Sözleşmesi

İSTER PİŞİR İSTER YE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 

İşbu sözleşme, www.isterpisiristerye.com adresinde yayınlanmakta olan web sitesindeki hizmetlerin kullanımı ve Güvenli Ödeme Sistemi’nin kullanımına ilişkin kuralları düzenlemek üzere hazırlanmıştır.

Siteye üye olarak Üyelik Sözleşmesi’ni okuduğunuzu, içeriğini anladığınızı ve hükümlerini kabul ederek onayladığınızı ve uyacağınızı kabul, beyan ve taahüt etmiş olmaktasınız. (İlan Tarihi: 01/08/2019)

İşbu sözleşme herhangi bir zamanda Site Sahibi tarafından revize edilebilir. Revize sözleşme yayın tarihinden itibaren geçerli olup Üye’nin Site’yi kullanmaya devam etmesi halinde Üye tarafından kabul edilmiş sayılacaktır.

1. Taraflar

‘İster Pişir İster Ye’ Üyelik Sözleşmesi (bundan böyle kısaca 'Sözleşme' olarak anılacaktır), Ahu Yurtoğlu ile Site'ye kayıt olan Üye arasında, Üye’nin Site'ye kayıt olması amacıyla ve Sözleşme'nin, Site'nin bulunduğu elektronik ortamda Üye tarafından kabul edilmesi anında düzenlenmiştir.

Üye, Site'ye kayıt olarak, Sözleşme'nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını ve uyacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

2. Tanımlar

İster Pişir İster Ye (İsterPişirİsterYe): Ahu Yurtoğlu

Üye: Site'ye kayıt olan (Pişiren Üye veya Yiyen Üye olarak) ve Site'de sunulan Hizmet'lerden, işbu Sözleşme’de belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek kişi veya tüzel kişiyi temsil etmeye yetkili kişi

Yiyen Üye: Site'de sunulan Hizmet'leri kullanmak suretiyle, Pişiren Üye tarafından satışa sunulmuş yemekleri satın alan Üye (Pişiren Üye aynı zamanda Yiyen Üye’dir.)

Pişiren Üye: Site'de sunulan Hizmet'leri kullanmak suretiyle, hazırladığı yemekleri diğer Üye’lere yönelik olarak satışa sunan Üye

Site: www.isterpisiristerye.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi

İsterPişirİsterYe Hizmetleri (Hizmet): Üye'lerin Üyelik Sözleşmesi'nde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla, İsterPişirİsterYe tarafından, Site içerisinde ortaya konulan uygulamalar

Üyeler, işbu sözleşmede tanımlanan kuralları okuyup anladıklarını kabul ederler. İsterPişirİsterYe, Üye’lerin Üyelik Sözleşmesi'nde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere, dilediği zaman Hizmet'lerinde değişiklikler ve/veya düzenlemeler yapabilir. İsterPişirİsterYe tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya düzenlemeler ile ilgili olarak Üye’lerin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar, İsterPişirİsterYe tarafından, ilgili Hizmet'in kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu “Üyelik Sözleşmesi” bölümünde Üye’lere duyurulur.

Güvenli Online Ödeme Sistemi: Yiyen Üye ve Pişiren Üye veya Üyeler ile İster Pişir İster Ye arasında akdedilmiş olan satış akdinin ödemeye ilişkin kısmının ifa edilmesine yönelik olarak, Üyelik Sözleşmesi'nde belirtilen koşullar dahilinde, İsterPişirİsterYe tarafından sağlanan Hizmet (www.isterpisiristerye.com web sitesinin ödeme hizmetleri İyzico Teknoloji Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.)

Üyeler Ortak Hesabı: Sepet Sistemi’nde, Güvenli Online Ödeme Sistemi Hizmet’inin ifa edilmesi için, İsterPişirİsterYe tarafından yönetilen banka nezdindeki havuz hesap

Ürün: Site'de Pişiren Üye tarafından satışa sunulan yemek/ yiyecek/ içecek ve site sahibi tarafından satışa uygun görülen diğer ürünler

Sepet Sistemi: Pişiren Üye tarafından sitede yayınlanan ürünleri Yiyen Üye’nin sepete ekleyerek satın aldığı ve ödemenin İyzico aracılığıyla İster Pişir İster Ye üzerinden yapıldığı alışveriş sistemi (Sepet Sistemi güncel olarak pasiftir. Ancak uygun görüldüğünde site tarafından aktive edilebilir.)

Talep Sistemi: Yiyen üyenin sitede pişiren üyenin eklediği ürünler üzerinden veya ‘Ne Yersiniz?’ sekmesi üzerinden ulaşılan yemek talep formunu doldurarak oluşturduğu yemek taleplerine, pişiren üyelerin teklif kredisi ödemesi yaptıktan sonra görüntüledikleri iletişim bilgileri üzerinden yiyen üyeye ulaşarak tekliflerini doğrudan ilettikleri ve yiyen üyenin pişiren üyeler tarafından iletilen teklifleri değerlendirerek kendi inisiyatifiyle satın alma kararı verdiği alışveriş sistemi

Alternatif Siteler: İster Pişir İster Ye’nin global faaliyetler için kullanacağı diğer adlar ve bu adlara bağlı alan adları (Örnek: Cookeata & www.cookeata.ist)

3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

3.1 Üyelik Sözleşmesi'nin konusu, Site'de sunulan Hizmet'lerin, bu Hizmet'lerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

3.2 Üyelik Sözleşmesi'nin kapsamı, Üye Sözleşmesi ile Site içerisinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin olarak İsterPişirİsterYe tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır.

3.3 Üye, Üyelik Sözleşmesi'nin hükümlerini kabul etmekle, Site içinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin olarak İsterPişirİsterYe tarafından açıklanan her türlü beyanı ve bu beyanlara uygun davranacağını da kabul etmiş olmaktadır.

4. Üyelik ve Hizmet Kullanımı Şartları

4.1 Üyelik, Site'nin ilgili bölümünden, Yiyen Üye ve/veya Pişiren Üye olmak isteyen kişi tarafından, Site'ye üye olmak için e-posta adresinin girilmesi ve şifre belirlenmesiyle gerçekleşir. Doğrulama amacıyla üyenin kayıt olurken verdiği elektronik posta adresine İsterPişirİsterYe tarafından bir 'bağlantı' gönderilir ve bu bağlantıya Üye'nin girmesi ile doğrulama gerçekleşir. Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu Üyelik Sözleşmesi'nde tanımlanan Üye olma hak ve yetkisine sahip olunamaz. Pişiren Üye’ler için profillerinin site içinde diğer Üyeler tarafından görünür olabilmesi için bu işleme ek olarak bir de profilinin İsterPişirİsterYe moderasyonu tarafından onaylanması gerekir. Yiyen Üye’lerin üyelik aktivasyonları İsterPişirİsterYe moderasyonu onayı olmaksızın gerçekleşir. Tüm üyelikler İster Pişir İster Ye’nin gerekli gördüğü hallerde üyelere bildirim yapılmaksızın iptal edilebilir.

4.2 Site'ye üye olabilmek için, on sekiz yaşını doldurmak ve işbu Üyelik Sözleşmesi'nin 5.1. ve 5.2. maddeleri uyarınca, İsterPişirİsterYe tarafından, geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. On sekiz yaşını doldurmayan veya yukarıda belirtildiği gibi, işbu Üyelik Sözleşmesi'nin 5.1. ve 5.2. maddeleri uyarınca, İsterPişirİsterYe tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişilerin Site kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, Site üyesi olmaları sonucunu doğurmayacaktır.

5. Hak ve Yükümlülükler

5.1. Yiyen Üye'nin Hak ve Yükümlülükleri

5.1.1. Yiyen Üye, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Site'nin Hizmet'lerinden faydalanırken ve Site'deki Hizmet'lerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Üyelik Sözleşmesi'nde yer alan tüm şartlara, Site'nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.1.2. Yiyen Üye, Gizlilik Politikası’nda yer alan hükümler ile birlikte yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer Yiyen Üyeler ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, İsterPişirİsterYe'nin kendisine ait gizli/özel bilgileri ile Site içerisinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin olarak İsterPişirİsterYe tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklamayı gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple İsterPişirİsterYe'den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.1.3. Yiyen Üye’lerin İsterPişirİsterYe tarafından sunulan Hizmet'lerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Yiyen Üye ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Yiyen Üye’lerin sorumluluğundadır. Yiyen Üye’lerin, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Yiyen Üye’lerin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden İsterPişirİsterYe’nin, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.

5.1.4. Yiyen Üye’ler, Site dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. İsterPişirİsterYe, Yiyen Üye’ler tarafından İsterPişirİsterYe’ye iletilen veya Site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

5.1.5.  Yiyen Üye’ler, İsterPişirİsterYe’nin yazılı onayı olmadan, Üyelik Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler.

5.1.6.  İsterPişirİsterYe’nin sunduğu Hizmet'lerden yararlananlar ve Site'yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Yiyen Üye’lerin, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Yiyen Üye, İsterPişirİsterYe ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla İsterPişirİsterYe ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. İsterPişirİsterYe, Yiyen Üye’lerin Üyelik Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Site üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5.1.7. Yiyen Üye’ler de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından Site'de sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı İsterPişirİsterYe’nin, İsterPişirİsterYe çalışanlarının veya yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. İsterPişirİsterYe, Yiyen Üye’ler de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

5.1.8. Üye’ler Site'de satışa arz edilmiş/arz ettikleri Ürünler'in alış ve satışı ile ilgili işlemlerde Güvenli Ödeme Sistemi’ni kullanmak zorundadırlar. Talep Sistemi’nde pişiren üye ve yiyen üye arasında gerçekleşen ödeme işlemleri bu zorunluluğun dışındadır.

5.1.9. Üye’ler, İsterPişirİsterYe’nin Site üzerinden gerçekleştireceği her türlü çekiliş ve kampanya kapsamında, bunlara katılmaya hak kazanan Üye’lerin, Üye bilgilerini kampanya ve çekiliş ile ilgili kişi ve kurumlarla paylaşacağını ve bu sebeple İsterPişirİsterYe’den her hangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.1.10. Üye’ler, İsterPişirİsterYe’nin e-posta, telefon, SMS, mesaj, sohbet, reklam vb. kanallarla iletişim kurmak ve reklam satışı amacıyla kullanılan servis sağlayıcı üçüncü taraflarla gerekli bilgileri paylaşacağını ve bu sebeple İsterPişirİsterYe’den herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

5.1.11. Üyeler, İster Pişir İster Ye’nin Pişiren Üye ve Yiyen Üyelerin alışveriş sürecindeki iletişimleri, ürün teslimatı ve faturalandırma için gerekli bilgileri (tek taraflı veya karşılıklı olarak) taraflara iletileceğini ve bu sebeple İsterPişirİsterYe’den her hangi bir tazminat talebinde bulunmayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.1.12. Üye’ler site kullanımı kapsamında elde ettikleri diğer Üye’lere ait kişisel bilgileri, site dışında ve/veya sitede tanımlı kullanım dışında hiçbir amaçla kullanmayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

5.1.13. Üyeler, Sitedeki iletişim kanallarını kötüye kullanmayacaklarını, site tarafından izin verilen alanlar dışında telefon numarası, e-posta, sosyal medya hesabı vb. bilgileri paylaşmayacaklarını, site dışına yönlendirme yapmayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

5.1.14. Üyeler mesajlaşma, yorum ve diğer alanlarda yasa dışı ifade kullanmayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

5.1.15. Yiyen Üyeler Site üzerinde yer alan kendi üyelikleri veya tanıdıklarına ait üyelikler arasında para transferini sağlayacak şekilde işlem yapmayacaklarını ve Site'nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunmayacaklarını, aksi halde İsterPişirİsterYe’nin uğrayacağı her türlü zararı tazmin edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

5.1.16. Yiyen Üyeler, işbu Üyelik Sözleşmesi'nin Site'nin mobil ortam dahil faaliyet gösterdiği her türlü mecrada geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

5.1.17. İsterPişirİsterYe, Yiyen Üyeler'ine kendi inisiyatifleri doğrultusunda, İsterPişirİsterYe tarafından yapılacak bilgilendirme ve tanıtım mesajlarını almalarına imkan sağlamaktadır. Yiyen Üyeler, her türlü bilgilendirme ve tanıtım mesajlarının mobil ortam dahil Site'nin faaliyet gösterdiği her mecrada İsterPişirİsterYe tarafından gönderilmesine onay verdiklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler. 

5.1.18. Üyeler, İster Pişir İster Ye üyeliklerinin ve üyeliklerine ilişkin bilgi ve içeriklerin Alternatif Sitelerde de yer almasına onay verdiklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

5.1.19. Üye’ler, Siteye yükledikleri görsel ve yazılı içeriklerin İster Pişir İster Ye tarafından site içinde veya site dışında (sosyal medya, reklam, makale vb. amaçlı) yeniden kullanımına onay verdiğini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

5.1.20. Yiyen Üye, Site'de Pişiren Üye’ler tarafından satışa arz edilen Ürünler'in Yasaklı Ürünler'den olup olmadığı, niteliği, Ürün'ün tanıtımında kullanılan yazılı ve/veya görüntülü açıklamaların doğruluğu dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Ürün'ün aslı ile ilgili İsterPişirİsterYe’nin bilgi sahibi olmadığı ve olması gerekmediğini ve bunları taahhüt ve garanti etmek yükümlülüğü bulunmadığını kabul ve beyan eder.

5.1.21. Yiyen Üye, Site üzerinde gerçekleşmekte olan alım-satım sürecinin herhangi bir aşamasında ve her ne sebeple olursa olsun, Pişiren Üye'nin Ürün'ü satmaktan ve teslim etmekten vazgeçmesi halinde, bu durumdan ötürü İsterPişirİsterYe’nin hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü olmayacağını; İsterPişirİsterYe’ den, satın almaya çalıştığı Ürün'ün veya muadilinin, her ne suretle olursa olsun tedarikini veya buradan hareketle herhangi bir tazminat ödenmesini talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.1.22. Üye, Site'de Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik çerçevesinde İsterPişirİsterYe’nin kendisine ait Üye bilgilerini kullanabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.1.23. Üye, İsterPişirİsterYe’nin mesafeli sözleşme'den kaynaklanan herhangi bir anlaşmazlıkta taraf olmayacağını; mesafeli sözleşmeye ve/veya satım konusu Ürün'e ilişkin her türlü talebinin tek muhatabının Pişiren Üye olacağını; bu taleplerle ilgili İsterPişirİsterYe’nin herhangi bir yasal sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.1.24. Yiyen Üye, Pişiren Üye ile arasındaki satış akdinin tarafı olmayan ve gerek satım ilişkisiyle ve satım konusu Ürün ile ilgili herhangi bir işlem, taahhüt ve yükümlülükte bulunmayan İsterPişirİsterYe’nin, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında, satıcı, sağlayıcı, imalatçı, üretici, bayi, acente, reklamcı, mecra kuruluşu ve sair her ne nam altında olursa olsun, hiç bir işlem, taahhüt ve yükümlülüğü olmadığını; Pişiren Üye ile arasındaki mesafeli sözleşmenin tarafı olmadığını onaylar, anlar ve kabul eder.

5.1.25. Üye’ler, hiçbir gerekçe altında, herhangi bir yöntem kullanarak, Pişiren Üye Profili Değerlendirme Sistemi'ni manipüle edecek davranışlarda bulunamazlar; bulundukları takdirde, İsterPişirİsterYe’nin konuyla ilgili olarak realize edeceği tüm zararını tazmin edeceklerini ve İsterPişirİsterYe’nin Üye'nin üyeliğine geçici veya kalıcı olarak son verme hakkı bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Sepet Sistemi: (Sepet Sistemi güncel olarak pasiftir. Ancak uygun görüldüğünde Site tarafından aktive edilebilir.)

5.1.26. Yiyen Üye, 'Sipariş Ver' butonu ile Ürün'ü satın almak amacıyla talepte bulunmasıyla; Ürün açıklamasını, Pişiren Yiyen Üye tarafından belirlenmiş satış şartlarını, usullerini kabul etmiş sayılır.

5.1.27. Yiyen Üye, sipariş ettiği Ürün’lerin ödemesini siparişi verdiği anda İsterPişirİsterYe tarafından yönetilen Üyeler Ortak Hesabı’na yapar. Ürün'ün fiziki olarak tesliminde veya Yiyen Üye tarafından kabulünden sonraki 3 gün içerisinde iadeyi gerektirecek herhangi bir durumun yaşanmaması halinde, Yiyen Üye tarafından ödenen bedeller siparişi hazırlayan Pişiren Üye’nin İsterPişirİsterYe’de kayıtlı banka hesabına, Site’de kayıtlı olan teslimat tarihinden sonraki yaklaşık 21 iş günü içinde (bankanızın süreçlerine göre değişebilir) aktarılır.

5.1.28. Yiyen Üye, sipariş ettiği Ürün’lerin ödemesini siparişi verdiği anda İsterPişirİsterYe tarafından yönetilen Üyeler Ortak Hesabı’na yapar. Sipariş eğer Pişiren Üye tarafından 2 saat içerisinde onaylanmazsa, o zaman Yiyen Üye’nın ödediği bedeller İsterPişirİsterYe tarafından eksiksiz bir şekilde ödemeyi gerçekleştirdiği hesaba yaklaşık 7 iş günü içinde (bankanızın süreçlerine göre değişebilir) iade edilir.

5.1.29. Yiyen Üye’nin, Ürün’ü Site’de kayıtlı olan teslim zamanından itibaren 3 günlük süre (72 saatlik süre) içinde Ürün için iade talebinde bulunma hakkı vardır. Eğer Yiyen Üye’nin Ürün’ü teslim almasının üzerinden 3 günden (72 saatlik süre) daha uzun bir süre geçmişse ve Yiyen Üye bu süre içinde iade için İsterPişirİsterYe’ye herhangi bir başvuru yapmamışsa (sitedeki iletişim formu üzerinden), Ürün için iade hakkını kaybedeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.1.30. Yiyen Üye, Pişiren Üye tarafından kendisine sunulan Ürün'den memnun kalmaması halinde, Ürün bedelinin kendisine iade edilmesi için İsterPişirİsterYe'ye işlem talebinde bulunacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Yiyen Üye, herhangi bir nedenle iade etmek istediğinde, Üyeler Ortak Hesabı’nda tutulan, ilgili Ürün'e ait satış bedelinin, ancak Pişiren Üye'nin Ürün'ün iadesini onaylaması sonrasında Yiyen Üye'nin hesabına geri gönderileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.1.31. Yiyen Üye; iki durumda iade talebinin İsterPişirİsterYe tarafından Pişiren Üye’nin onayına bakılmaksızın kabul edileceğini kabul eder:

Ürün’ün teslimatı Pişiren Üye sebebiyle Site’de kayıtlı teslimat zamanından 60 dakika sonra gerçekleşti veya hiç gerçekleşmedi ise

Ürün, Site’de tanıtıldığından çok farklı bir şekilde (Site’deki fotoğrafından çok farklı bir şekilde) teslim edildiyse

5.1.32. Yiyen Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi'nde tarif edilen şartların oluşması halinde Pişiren Üye’ye havale edilmesi için Üyeler Ortak Hesabı’na gönderdiği satış bedelinin, KDV dahil hizmet bedeli komisyonu kesildikten ve Yiyen Üye tarafından işbu Üyelik Sözleşmesi'nin 5.1.29. maddesinde belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesinden sonra, Pişiren Üye’nin İsterPişirİsterYe’ye bildirdiği banka hesabına transfer edileceğini; bu süreçte, Üyeler Ortak Hesabı’nda bulunan Yiyen Üye’nin parası üzerinde İsterPişirİsterYe’nin Yiyen Üye adına hiçbir işlem ve tasarrufta bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Talep Sistemi:

5.1.33. Yiyen Üye ‘Ne Yersiniz?’ sekmesi, sepet ikonları ve diğer bağlantılarla erişilen yemek talep formuna girdikleri bilgilerin doğru olduğunu taahhüt eder.

5.1.34. Üye’ler, talep sisteminde, pişiren ve yiyen üyeler doğrudan iletişim halinde olduklarından İsterPişirİsterYe’nin süreçlerdeki anlaşmazlıklarda taraf olmayacağını ve sorumlu tutulamayacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

5.2. Pişiren Üye’lerin Hak ve Yükümlülükleri

5.2.1. Pişiren Üye, Ürün'ün/Ürünler'in kendisi tarafından hazırlandığını ve satılmasına karşı herhangi bir hukuki veya diğer engel bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2.2. Pişiren Üye, Site'de satışa arz ettiği Ürün’lerin Yasaklı Ürünler'den olmamasından; Ürün’ün satılmasının, dağıtılmasının veya herhangi bir şekilde Site'de satışa sunulmasına ilişkin bir fiilde bulunulmasının yürürlükteki herhangi bir düzenlemeye aykırı olmasından dolayı doğabilecek her türlü sorumluluktan tek başına sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2.3. Pişiren Üye, satışa arz ettiği Ürün’lerin, Üyelik Sözleşmesi hükümlerince belirlenen veya Site'nin belirli yerlerinde belirtilen, Site'nin ve Site'de sunulan Hizmet'lerin kullanımına ilişkin kurallara ve üyeliğe ilişkin koşullara aykırı olmadığını ve yürürlükteki mevzuata uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2.4. Pişiren Üye, Site'de sergilenen Ürünler'in tüm hukuki sorumluğunun kendisine ait olduğunu, İsterPişirİsterYe’nin ürün arzı ve satışı konusunda, hiçbir sıfat altında, kendisiyle doğrudan veya dolaylı ilişki içinde olmadığını kabul ve beyan eder.

5.2.5. Pişiren Üye, Site üzerinde gerçekleşmekte olan alım-satım sürecinin herhangi bir aşamasında ve her ne sebeple olursa olsun, Yiyen Üye'nin Ürün'ü almaktan vazgeçmesi halinde, bu durumdan ötürü İsterPişirİsterYe’nin hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü olmayacağını ve buradan hareketle herhangi bir tazminat ödenmesini talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2.6. Pişiren Üye, işbu sözleşmede yer alan herhangi bir hükme aykırılığı halinde İsterPişirİsterYe’nin herhangi bir zarara uğraması durumunda, İsterPişirİsterYe’nin doğmuş zararını derhal tazmin edeceğini; eğer Üyeler Ortak Hesabı içinde bulunan parası olması halinde, İsterPişirİsterYe’nin herhangi bir ihbar ve ihtar şartı olmaksızın doğan zararını bu bedelden alabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2.7. Pişiren Üye, satışa arz ettiği Ürünler ile ilgili olarak gerek satım aşamasında ve gerekse satım işlemi tamamlanıp kendisine ödeme yapıldıktan sonra, Yiyen Üye’lerin ve üçüncü şahısların doğacak her türlü zararından tek başına sorumlu olduğunu ve işbu Üyelik Sözleşmesi'nde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemesinden dolayı Üye tarafından ileri sürülecek tüm talep ve davalardan doğacak olan hak ve alacaklar ile masraf ve avukatlık ücretlerini karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. İsterPişirİsterYe aleyhine Üye ve hak sahipleri tarafından gelecek olan tüm davalardan doğacak olan avukatlık ücreti, tazminat ve diğer sair taleplerini Pişiren Üye’ye rücu etme hakkı her zaman mevcuttur. Pişiren Üye, satışa arz ettiği Ürünler’le ilgili olarak, İsterPişirİsterYe’ye yöneltilecek herhangi bir yasal takibat, soruşturma veya davada İsterPişirİsterYe’nin sorumlu tutulamayacağını ve İsterPişirİsterYe’nin kendisini savunması için gerekli olan tüm bilgi ve belgeleri en kısa sürede sağlamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. İsterPişirİsterYe’nin söz konusu Ürün’leri siteden kaldırması nedeniyle Pişiren Yiyen Üye’ye karşı herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2.8. Pişiren Üye, İsterPişirİsterYe’nin, Site'de sattığı Ürün’lere ilişkin Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Satışlara Dair Yönetmelik gereğince kendisine ait Üye ve satışa konu Ürün'e ilişkin verdiği bilgileri kullanabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2.9. Pişiren Üye, Ürün ile ilgili bilgilerin doğruluğundan sorumlu olacağını, İsterPişirİsterYe’nin kendisi tarafından sağlanan bu bilgilerin doğruluğunu kontrol etmekle yükümlü olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2.10. Pişiren Üye, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Satışlara Dair Yönetmelik hükümlerine uygun davranacağını ve işbu hükümleri kısıtlayıcı veya ortadan kaldırıcı herhangi bir işlem veya beyanda bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Pişiren Üye, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında Üye'ye karşı tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu, Üye ile arasında kaynaklanan her türlü anlaşmazlık, dava ve talepten İsterPişirİsterYe’nin herhangi bir sorumluluğu olmayacağını ve mesafeli sözleşme hükümlerine uygun hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2.11. Pişiren Üye, satışa sunduğu Ürün’leri gerek Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve bu Kanun uyarınca düzenlenen Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine gerekse 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun veya diğer ilgili mevzuat hükümlerini dikkate alarak uygun ve doğru kategoride listelemekle ve Ürün ile ilgisi olmayan kelimeleri kullanmamakla yükümlüdür. Pişiren Üye'nin, gerek Üyelik Sözleşmesi'ne gerek Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve bu Kanun uyarınca düzenlenen Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine gerekse 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine veya diğer ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olarak listelemesi nedeniyle İsterPişirİsterYe’nin maruz kalabileceği idari yaptırımlar ve cezalar dahil her türlü zarar ve ziyandan Pişiren Üye bizzat sorumludur. İsterPişirİsterYetarafından Pişiren Üye'nin Ürün’ler ile ilgili olarak yanıltıcı bilgi ve/veya kelimeler verdiğinin tespit edilmesi halinde, İsterPişirİsterYe bu Ürün’leri siteden kaldırma hakkına sahiptir. İsterPişirİsterYe’nin söz konusu Ürün'leri siteden kaldırması nedeniyle Pişiren Üye’nin İsterPişirİsterYe’den zarar ve ziyan talep etmesi söz konusu değildir.

5.2.12. Pişiren Üye, işbu sözleşmede yer alan herhangi bir hükme aykırılığı halinde İsterPişirİsterYe’nin herhangi bir zarara uğraması durumunda, İsterPişirİsterYe’nin doğmuş zararını derhal tazmin edeceğini; eğer Üyeler Ortak Hesabı içinde bulunan parası olması halinde, İsterPişirİsterYe’nin herhangi bir ihbar ve ihtar şartı olmaksızın doğan zararını bu bedelden alabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2.13. Pişiren Üye, “Profil Fotoğrafı” olarak sitenin diğer üyeleri tarafından tanınabileceği, yüzünün görünür olduğu bir fotoğrafı kullanmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2.14. Pişiren Üye, sitede satışa sunduğu ürünleri, sitenin talebi halinde, en az bir birim olmak üzere degustasyon amaçlı olarak bedelsiz bir şekilde temin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2.15. Pişiren Üye İsterPişirİsterYe sitesindeki fonksiyonlardan Kayıt Ödemesi sekmesindeki üyelik tipi tercihine uygun olarak yararlanabileceğini kabul eder, beyan ve taahhüt eder.

5.2.16. Pişiren üye, üyelik bilgilerinde verdikleri kendilerine ait sosyal medya hesabındaki görsel ve yazılı içeriklerin İster Pişir İster Ye tarafından siteye eklenmesini onayladıklarını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2.17. Pişiren Üye, profilinin yayına alınması için Site tarafından talep edilen sayıda uygun ürün eklemesi gerektiğini, siteye eklediği ürünlerin Site tarafından uygun bulunması halinde yayınlanacağını ve gerekli görüldüğünde yayınlanmış ürünlerin bildirim yapılmaksızın yayından kaldırılabileceğini anladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Sepet Sistemi: (Sepet Sistemi güncel olarak pasiftir. Ancak uygun görüldüğünde Site tarafından aktive edilebilir.)

5.2.18. Pişiren Üye, Site'de satışa arz edeceği bir Ürün'ü, önceden birim fiyatını açıkladığı bir fiyatla satışa sunma ve satma hak ve yetkisine sahiptir. Pişiren Üye, yaptığı satışlarda da Yiyen Üye'nin 'Sipariş Ver' seçeneği ile ürün bedelini ödemek üzere Üyeler Ortak Hesabı’na parayı göndermesi durumunda (Pişiren Üye’nin siparişi reddetmesi ya da siparişin verilişinden itibaren geçen  2 saat içerisinde siparişi onaylamaması hariç) Yiyen Üye’nin Ürün’ü almaya hak kazandığını ve kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2.19. Pişiren Üye, Yiyen Üye'nin ürünü teslim almasıyla Üyeler Ortak Hesabı’ndaki Ürün bedelinin, teslimat tarihini takip eden 3 günlük sürenin bitiminde (teslimatı takip eden 3 gün içerisinde iadeyi gerektirecek herhangi bir durum yaşanmaması şartıyla) İsterPişirİsterYe tarafından Pişiren Üye’nın sitede kayıtlı hesabına 21 iş günü içinde aktarılacağını veya Yiyen Üye’nin Pişiren Üye tarafından kendisine sunulan Ürün'ü kabul etmeyerek, Ürün’ü Pişiren Üye'ye iade edebileceğini ve Ürün bedelinin kendisine iade edilmesi için İsterPişirİsterYe’ye işlem talebinde bulunabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2.20. Pişiren Üye, Üyelik Sözleşmesi uyarınca, Ürün'ü zamanında (site üzerinde kayıtlı teslim zamanından sonraki bir saat içinde), hasarsız, Site'de belirttiği niteliklere uygun (sitedeki tanıtım fotoğrafında göründüğü gibi) bir şekilde teslimini sağlayacağını; Ürün'ün Yiyen Üye'ye satışı, mülkiyetinin ve ilgili haklarının devri ile yükümlülüklerin sadece kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2.21. Pişiren Üye, Yiyen Üye'nin kendisine havale edilmesi için Üyeler Ortak Hesabı’na gönderdiği satış bedelinin, KDV dahil Hizmet bedeli komisyonu kesildikten ve Yiyen Üye'nin işbu Sözleşme'nin 5.1.29. maddesinde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra Pişiren Üye'nin İsterPişirİsterYe’ye bildirdiği banka hesabına havale edileceğini; bu süreçte, Üyeler Ortak Hesabı’nda bulunan Yiyen Üye'nin parası üzerinde, İsterPişirİsterYe’nin kendi adına hiçbir işlem ve tasarrufta bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Talep Sistemi:

5.2.22. Pişiren Üye, Talepler sekmesinde bulunan yemek taleplerini oluşturan Yiyen Üyeler’in iletişim bilgilerine İster Pişir İsterYe’ye ödeme yaparak erişebilmektedir.

5.2.23. Pişiren Üye, yemek talebi sahibi Yiyen Üye’nin bilgilerini yalnızca ilgili yemek talebine teklif vermek için kullanacağını ve Yiyen Üye’nin rızası olmaksızın aynı iletişim kanalından birden fazla kere temas kurmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2.24. Pişiren Üye, Yiyen Üye’nin  İster Pişir İster Ye üzerinden aldığı tekliflerden uygun gördüğünü seçebileceğini ve tercihiyle ilgili hiçbir açıklama yapmak zorunda olmadığını anladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2.25. Pişiren Üye, talep sisteminde, pişiren ve yiyen üyeler doğrudan iletişim halinde olduklarından İsterPişirİsterYe’nin süreçlerdeki anlaşmazlıklarda taraf olmayacağını ve sorumlu tutulamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.3. İsterPişirİsterYe’nin Hak ve Yükümlülükleri

5.3.1. İsterPişirİsterYe, Site'de sunulan Hizmet'leri ve içerikleri her zaman, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. İsterPişirİsterYe, bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Üye’ler, İsterPişirİsterYe'nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. İsterPişirİsterYe tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin Üye’ler tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Üye’lere aittir.

5.3.2. Site’de satışa sunulan Ürün’ler ile ilgili olarak, İsterPişirİsterYe’ye yöneltilecek herhangi bir yasal takibat, soruşturma veya davada İsterPişirİsterYe sorumlu tutulamaz. Üçüncü kişilerden uyarı gelmesi veya herhangi bir aykırılık tespit edilmesi halinde, İsterPişirİsterYe ilgili içerikleri siteden kaldırma hakkına sahiptir. İsterPişirİsterYe’nin söz konusu Ürün’leri siteden kaldırması nedeniyle satıcıya karşı herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

5.3.3. Sözleşmede belirtilen yasaklı ürünleri ve ilgili mevzuat tarafından satışı yasaklanan ürünleri satışa arz ettiği ve/veya sözleşme hükümlerine ve sitede belirtilen kurallara uymadığı tespit edilen Pişiren Üye’nin üyeliği, İsterPişirİsterYe tarafından askıya alınabilir veya iptal edilebilir.

5.3.4. c) İsterPişirİsterYe, Site'de yer alan Ürün’ler ile ilgili olarak Üye’ler arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, arabulucu veya hakem sıfatlarıyla görev almaz.

5.3.5. ç) İsterPişirİsterYe, Üyeler arasında site üzerinden gerçekleşen ve Site'nin işleyişine ve/veya Üyelik Sözleşmesi’ne ve/veya Site'nin genel kurallarına ve/veya genel ahlak kurallarına aykırı ve İsterPişirİsterYe tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajların ve/veya içeriklerin tespit edilmesi amacıyla gerekli içerik ve/veya mesaj taraması yapabilir ve tespit ettiği mesaj ve/veya içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; İsterPişirİsterYe, bu mesaj ve/veya içeriği oluşturan Üye'yi yazılı uyarabilir ve/veya Üye'nin üyeliğine, herhangi bir ihbar yapmadan, geçici veya kalıcı olarak son verebilir.

5.3.6. Üye’ler ve İsterPişirİsterYe hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur. Üyelik Sözleşmesi'nin onaylanması ve uygulanması sonucunda, ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz.

5.3.7. Yasaklı Ürünler'in Pişiren Üye’ler tarafından Site'de satışa sunulması ve bu durumun İsterPişirİsterYe tarafından tespit edilmesi halinde, İsterPişirİsterYe, ilgili Yasaklı Ürünler'in satışa sunulma bilgilerini ve satış süreçlerini durdurma ve/veya bu ürünlere ilişkin listeleme ücretlerini iade etmeme ve/veya Yasaklı Ürünler'i satışa arz eden Pişiren Üye'nin üyeliğine geçici veya kalıcı olarak son verme ve/veya Üyelik Sözleşmesi'ni ihbara gerek olmaksızın feshetme haklarını saklı tutmaktadır.

5.3.8. Hukuken 'mücbir sebep' sayılan tüm hallerde, İsterPişirİsterYe, işbu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, İsterPişirİsterYe için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için İsterPişirİsterYe’den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

5.3.9. İsterPişirİsterYe, Pişiren Üye’lerin satışa arz ettikleri ürünler ile ilgili bilgileri istatistiksel bilgi toplamak amacıyla kullanabilir.

5.3.10. İsterPişirİsterYe, Pişiren Üye’lerin diğer üyeler tarafından tanınmalarına olanak vermeyen bir “Profil Fotoğrafı” kullanmaları halinde, önceden ihbar verme zorunluluğu olmadan bu Pişiren Üye’lerin üyeliklerini geçici ve/veya kalıcı olarak engelleme hakkına sahiptir.

5.3.11. İsterPişirİsterYe, Pişiren Üye’ler tarafından yüklenen profil ve/veya yemek fotoğraflarında bir ticari işletmenin reklamı sayılabilecek logo, görsel ve/veya içerik bulunması halinde, önceden ihbar verme zorunluluğu olmadan bu Pişiren Üye’lerin üyeliklerini geçici ve/veya kalıcı olarak engelleme hakkına sahiptir.

6. Yasaklı Ürünler

Her türlü alkollü içkinin satışı ve herhangi bir şekilde alkollü içkiye ilişkin reklam ve tanıtım yapılması İsterPişirİsterYe’de yasaktır.

Alkollü içki sektöründe faaliyet gösteren firmaların isimleri, amblemleri veya ürünlerine ilişkin markaları içeren her türlü ürünün satışı da İsterPişirİsterYe’de yasaktır.

7. Hizmetler

İsterPişirİsterYe tarafından sunulan hizmetler aşağıda verilmiştir.

7.1. Sanal Pazaryeri

7.1.1. a. Pişiren Üye’lere, içeriklerini kendileri oluşturmak suretiyle Ürünler’ini satışa sunabilecekleri, Yiyen Üyeler’e ise çok sayıda Ürün’ü görüntüleyebilecekleri ve sipariş verebilecekleri bir platform sağlanmasıdır.

Yiyen Üyeler, kendi yemek taleplerini doğrudan oluşturarak Pişiren üyelerden teklif alabilirler.

7.1.2. b. Pişiren Üye’ler ve Yiyen Üyeler, Ürün’ün teslimat şartları ve şekli konusunda, site altyapısından yararlanarak haberleşebilir ve mutabakata varabilirler.

7.2. Güvenli Ödeme Sistemi

Sepet Sistemi: (Sepet Sistemi güncel olarak pasiftir. Ancak uygun görüldüğünde Site tarafından aktive edilebilir.)

7.2.1. Satış Sözleşmesi’nin tarafı olmayan İsterPişirİsterYe, alım satım sürecinin ödeme aşamasında Yiyen Üye ve Pişiren Yiyen Üye’ye Güvenli Ödeme Sistemi’ni sağlar. Bu sistem Pişiren Üye’yi malın teslimi karşılığında bedeli tahsil edememe; Yiyen Üye’yi ise bedelin ödenmesine karşılık, Ürün’ün hiç veya istenilen nitelik ve şartlarda teslim edilmemesi riskine karşı korumayı amaçlar.

7.2.2. Güvenli Ödeme Sistemi kapsamında İsterPişirİsterYe tarafından kontrol altında tutulan ve yönetilen Üyeler Ortak Hesabı, işbu sözleşmede yer alan Güvenli Ödeme Sistemi kurallarına uygun işletilmektedir.

7.2.3. Güvenli Ödeme Sistemi'nin işleyişi aşağıdaki gibidir:

i. Yiyen Üye, Ürün siparişini verdikten sonra, Ürün bedelini İsterPişirİsterYe tarafından yönetilen banka nezdindeki Üyeler Ortak Hesabı’na aktarır.

ii. Pişiren Üye, Ürün’ü, Yiyen Üye Üyeler Ortak Hesabı’na ödeme yaptıktan sonra, sitede kayıtlı olan teslimat tarih ve saatinde Yiyen Üye’ye teslim eder. Sitede kayıtlı olan teslimat tarihinden itibaren geçen 3 (üç) gün zarfında Yiyen Üye’den İsterPişirİsterYe’ye Ürün’ün iade edilmesini gerektirecek bir durum bildirilmediği takdirde, Ürün bedeli KDV dahil İsterPişirİsterYe hizmet bedeli komisyonu alındıktan sonra Pişiren Üye’nin Site’de kayıtlı banka hesabına aktarılır.

iii. Pişiren Üye Ürün’ün Yiyen Üye’ye teslimini sağlamaz ise ya da Yiyen Üye tarafından teslim edilen Ürün’ün belirtilen nitelikleri taşımadığı tespit edilir ise  Ürün bedeli Üyeler Ortak Hesabı’ndan Yiyen Üye’ye iade edilir. Yiyen Üye, Ürün’ü, Ürün’ün hazırlanma süresi içinde herhangi bir zamanda satın almaktan vazgeçerse herhangi bir iade alamaz, Ürün bedeli KDV dahil İsterPişirİsterYe hizmet bedeli komisyonu alındıktan sonra Pişiren Üye’nin Site’de kayıtlı banka hesabına transfer edilir.

iv. İsterPişirİsterYe, Yiyen Üye ve Pişiren Üye arasında yaşanabilecek anlaşmazlık durumunda, taraflar bir uzlaşmaya varana kadar veya bir mahkeme/hakem heyeti kararı alınana kadar, Ürün bedelini Komşular Ortak Hesabı’nda bloke etme hakkına sahiptir.

7.2.4. Üyeler, Güvenli Ödeme Sistemi’nden ve İsterPişirİsterYe hizmetlerinden faydalanılarak alınıp satılan Ürün’lerin satışından veya satışa bağlı işlemlerinden kaynaklanacak her türlü vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülüklerinden sorumludurlar.

Çarşı Sekmesi:

7.2.5. Çarşı sekmesindeki ürünler doğrudan İsterPişirİsterYe tarafından satılmakta olup Üyeler’in buradaki ürünlerden alması halinde ödeme İyzico sistemi üzerinden İsterPişirİsterYe’nin hesabına aktarılmaktadır.

8. Pişiren Üye Profili Değerlendirme Sistemi

8.1. Pişiren Üye Profili Değerlendirme Sistemi, Üye’ler arasında güvenli iletişim ve alışveriş yapılabilmesi ve Yiyen Üye’lerin Pişiren Üye’ler hakkında fikir sahibi olabilmeleri amacıyla, Yiyen Üye’lerin değerlendirmeleri ile oluşturulmuş bir değerlendirme ve puanlama sistemidir. Yiyen Üye’ler, sadece herhangi bir Ürün’ünü aldıkları Pişiren Üye’nin veya Pişiren Üye’lerin yemek detay sayfalarına yorum ekleyebilirler. 

8.2. Pişiren Üyeler’in kişisel kontakları (mevcut müşteriler, aile bireyleri, arkadaşlar vb.) da bağlantılarını belirterek Pişiren Üye’nin profil sayfasına destek amaçlı yorum ekleyebilirler.

8.3. Üye profili oluşturulurken ve Pişiren Üye profiline yeni yorumlar eklenirken, Üye’lerin yaptıkları yorumlarla ilgili tüm hukuki ve cezai sorumluluk, yorumu ekleyen Üye'ye aittir. İsterPişirİsterYe, Pişiren Üye profillerinde bulunan yorumlardan dolayı hiçbir hukuki sorumluluk kabul etmeyecektir.

9. Ücretlendirme

9.1. Kayıt Ücreti: Pişiren Üye profil oluştururken Kayıt Ödemesi sekmesinde yer alan Üyelik Tipleri arasında tercih yapar. Tercih ettiği üyelik tipine ilişkin ödemenin karşılığında bu üyelik tipine ait hizmetlerden yararlanma hakkına sahip olur.

Sepet Sistemi: (Sepet Sistemi güncel olarak pasiftir. Ancak uygun görüldüğünde Site tarafından aktive edilebilir.)

9.2. Site, Pişiren Üye’lere, Ürün’lerini sergileme, Ürün’lerini talep eden Yiyen Üye’lerle haberleşme ve güvenli ödeme sistemi ile ödeme alabilme imkanı sağlar ve bu hizmetler için Pişiren Üye’lerden İsterPişirİsterYe hizmet bedeli komisyonu olarak, her sipariş bedelinin % 10’unu tahsil eder. Site'de aksi belirtilmediği takdirde, Site'deki Hizmet'ler karşılığı alınacak bütün ücretler, Türk Lirası (TL) olarak hesaplanacak ve tahsil edilecektir.

Talep Sistemi:

9.3. Site, Pişiren Üyelere yemek talebi oluşturan Yiyen Üyelerin iletişim bilgilerini sağlar. Bu bilgileri görmek için Pişiren Üye siteye ilgili talep için belirlenen teklif ücretini öder. Aynı yemek talebine birden fazla pişiren üye teklif verebilir ve karar Yiyen Üye'ye aittir.

9.4. Kayıt ücretleri ve teklif kredileri satın alındığı zaman itibariyle irad kaydedilir.

10. Gizlilik Politikası

İsterPişirİsterYe, Pişiren Üye ve Yiyen Üye’lere ilişkin bilgileri İsterPişirİsterYe Gizlilik Politikası’nda belirtilen düzenlemelere uygun olarak kullanabilir. İsterPişirİsterYe, Üye’lere ait gizli bilgileri, Üyelik Sözleşmesi, Gizlilik Politikası, Çerez Politikası ve Aydınlatma Metni’nde belirtilmiş, aksine müsaade edilen durumlar haricinde, üçüncü kişi ve kurumlara kullandıramaz.

Üye’ler, Üyelik Sözleşmesi ile birlikte Gizlilik Politikası, Çerez Politikası ve Aydınlatma Metnini de okuduklarını, içeriklerini anladıklarını ve kabul ederek onayladıklarını kabul, beyan ve taahüt ederler.

11. Fesih

Taraflardan herhangi biri, tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi her zaman feshedilebilir. Böyle bir fesih halinde taraflar fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve borçları karşılıklı olarak ifa edeceklerdir.

İsterPişirİsterYe, sözleşmenin Üye’ler tarafından ihlal edilmesi durumunda, sözleşmeyi ve ilgili Üye’lerin üyeliğini derhal tek taraflı olarak feshedebilecektir.  Üye’ler, bu durumda, İsterPişirİsterYe’nin uğradığı/uğrayabileceği tüm zarar ve ziyandan sorumlu olduklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

12. Genel Maddeler

12.1. Taraflardan herhangi biri, işbu sözleşme kapsamında üstlendiği herhangi bir yükümlülüğün, mücbir sebepler nedeniyle yerine getirilmemesi veya gecikmesinden dolayı diğer tarafa karşı sorumlu olmayacaktır. Mücbir sebep, tarafların makul kontrolleri dışında kalan öngörülmeyen ve önlenemeyen herhangi bir olaydır. Aşağıda belirtilenler ile sınırlı kalmamak kaydıyla, halk ayaklanması, savaş, hükümet tahditleri ve idari kararlar, ambargo, hükümetin veya bir kurumunun uygulaması, internet hızı ve kesintileri, doğal afet, fırtına, yangınlar, kaza, sabotaj, patlama, terörist saldırı, malzeme veya sarf malzemesi darlığı, grev ve lokavt mücbir sebep sayılır.

12.2. Üye’lere yapılacak bütün bildirimler, elektronik ortamda ilanlar ile ya da yazılı olarak sistemde belirttikleri e-posta adresine veya fiziksel adreslerine yapılacaktır. Herhangi bir e-posta veya adres değişikliği yazılı olarak bildirilmediği veya Site’de güncellemediği takdirde, mevcut e-posta adresine veya fiziksel adrese yapılacak tebligat geçerli kabul edilecektir.

12.3. İsterPişirİsterYe, işbu sözleşmeyi, e-posta aracılığıyla ya da güncellenmiş maddeleri www.isterpisiristerye.com adresinde yayınlamak suretiyle her zaman değiştirebilir.

12.4. İsterPişirİsterYe’de yer alan politikalar ve kurallar dönem dönem değiştirilebilirler. Değişiklikler İsterPişirİsterYe sitesinde yayınlandıkları tarihte geçerli olurlar.

12.5. İşbu sözleşmenin uygulanmasından ve yorumlanmasından doğan hukuki itilafların hallinde Türk Hukuku uygulanacaktır. Taraflar arasında, işbu sözleşme hükümlerinin yorumu ya da uygulanmasından dolayı çıkabilecek tüm ihtilafların hallinde, İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

12.6. Taraflar, bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda taraflara ait defter ve kayıtlarının, bilgisayar kayıtlarının, teyitli faks mesajlarının, e-postalarının muteber, bağlayıcı, delil teşkil edeceğini kabul ederler.

12.7. Bir mahkeme veya başka yetkili bir makam tarafından işbu sözleşmenin herhangi bir hükmünün tamamen veya kısmen geçersiz veya yürütülemez olduğuna karar verilirse, bu sözleşmenin diğer hükümlerinin ve söz konusu hükmün geri kalanının geçerliliği etkilenmeyecektir.

12.8. İsterPişirİsterYe’nin haklarından herhangi birisini kullanmaması veya geç kullanması, bu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecektir.

12.9. Bu sözleşmedeki hiçbir unsur taraflar arasında herhangi bir temsilcilik, acente, ortaklık veya başka türlü bir ortak girişim ilişkisi olarak yorumlanmayacaktır.

12.10. İsterPişirİsterYe, Site üzerinden, İsterPişirİsterYe’nin kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere 'bağlantı’ verebilir. Bu 'bağlantı'lar, Üye’ler tarafından veya referans kolaylığı nedeniyle ya da reklam amaçlı olarak İsterPişirİsterYe tarafından sağlanmış olabilir ve web sitesini veya siteyi işleten kişiyi onaylamak/desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki ‘bağlantı’lar vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu ‘bağlantı’lar vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya Ürün'ler, bilgiler veya bunların içeriği hakkında İsterPişirİsterYe’nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

Bilgi

Keşfet

Sosyal Medya


İster Pişir İster Ye size daha iyi bir hizmet vermek için çerez kullanır.
Siteye girerek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Daha fazla bilgi için tıklayın.